Illustrasjonsfoto av barnehagebarn som bygger

Regjeringen har vedtatt at barnehagene skal åpne fra mandag 20. april. De kommunale barnehagene på Askøy åpner mandag 20.april.

Det er eier i de private barnehagene som bestemmer når de åpner, fra 20.april til seinest 27.april.

Nasjonale føringer

Askøy kommune følger nasjonal smittevernveileder for barnehager. Den nasjonale veilederen har tre hovedtrekk:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. Mer utetid og mindre grupper av barn er sammen med faste ansatte.

Trygt å sende barna i barnehagen

Mange barn og voksne er glade for at barnehagene nå skal åpne igjen, men noen kan også være bekymret for smitte. Flere har nok kjent på at de er trygge for smitte i eget hjem. Nå skal vi skape en trygg barnehagehverdag for barna, ved å følge den nasjonale veilederens anbefalinger

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagene. Foreldre og barn bidrar ved å følge rådene fra helsemyndighetene. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene.

I barnehagene vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagene
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Brev til foresatte

Fredag 17.4.2020. er det sendt ut brev til foresatte.

Les brevet her:  pdf Gjenåpning av barnehagene 20 april 2020 (372 KB)

Den enkelte barnehage vil i tillegg sende ut informasjon om praktisk organisering i barnehagen.

Foreldrebetaling

Når barnehagene åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass (20.april). Barn som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen (f.eks. barn, familier som i veilederen defineres som risikogrupper).

Barn som allerede er i barnehagen, skal betale fra 14. april.

Det vil være en del foreldre som har hatt en nedgang i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte.

Se informasjon her: Pris og moderasjonsordninger

Back to top