Informasjon om barnehagetilbudet fra 8.juni 2020

Fargeblyant og et barn

Les informasjonsbrevet om kommunale barnehager.

Ledelsen i Askøy kommune har besluttet å gå tilbake til ordinær åpningstid og en mer normal barnehagehverdag i de kommunale barnehagene fra mandag 8.juni 2020.

Det er likevel behov for at alle bidrar med å ivareta gode smitteverntiltak for barn, foreldre og ansatte også i denne tiden.

Revidert nasjonal smittevernveileder

Utdanningsdirektoratet sendte 29.mai 2020 ut en revidert nasjonal smittevernveileder for barnehager. Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Barnehageeier er ansvarlig for å sikre internkontroll-rutiner i henhold til gjeldende forskrift.

Trafikklys

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak barnehager skal følge.

- Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehage hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hender og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene i barnehager på rødt nivå, mens det nå blir mulig å nedjustere til gult nivå. På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort, men barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og barn.

Det er viktig for Askøy kommune å etterkomme anbefalingene i den nasjonale smittevernveilederen, og følge anbefalte smitteverntiltak på gult nivå i tiden som kommer. På den måten ønsker kommunen å fremstå som troverdig og trygg overfor foresatte og ansatte, og sikre et barnehagetilbud som er så trygt og godt som mulig for barn, foreldre og ansatte under covid19-utbruddet.

Gult nivå anbefaler følgende rutiner/tiltak:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God håndhygiene
  • Presiseringer i smittevernveilederen for når og hvordan håndvask utføres
 • Forsterket renhold på utsatte områder
 • Kontaktreduserende tiltak
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte
  • Hele avdelinger/baser regnes som en kohort (I barnehager vil kohorter være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, og anbefales på gult og rødt nivå)
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom kohorter
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Lokal informasjon

Den enkelte barnehage informerer om sine rutiner for matservering/matpakke, henting og bringing av barn, tilvenning (nye barn og små barn som skal flytte til stor avdeling), sommeravslutning, foreldresamtaler, osv.

Dersom det skulle oppstå økt smitte i samfunnet, kan det føre til endringer i barnehagetilbudet.

Takk for at du bidrar til å hindre smittespredning!

Back to top