Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter - Kommunalavdeling oppvekst Alle tall i hele 1.000 kroner

Ikke-selvfinansierende investerings­prosjekter FerdigTotalsum20182019202020212022-2028
Nr. Prosjektnavn              
2119 Elevrettet inventar og utstyr (årlig) (årlig) 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000
2140 Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/14 (prioritet A) 2020 238 000 80 000 43 700 23 700 4 000 -
2156 Kleppestø; barneskole – utbygging B600 2020 313 000 56 000 62 000 62 000 6 000 -
2157 Elev PC (årlig) (årlig) 1 600 1 600 1 600 1 600 11 200
2535 Lysløype 2020 2 000 500 500 500   -
2547 Innløsing idrettsanlegg 2020   2 500 2 500 2 500   -
ny Hanøy skole brakker til garderobe og arbeidsplasser for lærere 2019 6 000 3 000 3 000     -
2162 Erdal barneskole (prioritet B) B600 2022 375 000 14 000 30 000 60 000 120 000 140 000
2167 Erdal ungdomsskole U360 2021 87 000 5 000 32 000 35 000 15 000 -
2545 Idrettsanlegg Myrane 2025 215 500 - 5 000 5 500 - 200 000
2128 Skogstunet skole (prioritet C) K900 5-10 2025 517 000 3 000 4 000 8 000 30 000 454 000
2129 Oppgraderinger i Vedlikeholdsplan skoler (prioritet D) 2019   1 360 6 422     -
2139 Florvåg skole K-sak 77/10 (prioritet E) 2026 223 000   - -   154 500
2158 Haugland skole B250 byggetrinn 1 (prioritet F) 2026 160 000         150 500
2164 Kleppe skole (prioritet H), K-sak 131/14 2023 38 000         38 000
2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy 2023 87 000 - - 1 000 6 000 70 000
ny Furuly barnehage - ombygging 2022 10 000     1 000 8 000 1 000
ny Ny barnehage Træet 2025 74 000   - -   68 000
ny Ny Florvåg barnehage 2025-2030 113 000         113 000
ny Ny barnehage Skarholmen 2025-2030 120 000         120 000
ny Ny barnehage Erdal 2025-2030 150 000         150 000
ny Ny barnehage Stongafjellet 2025-2030 123 000         123 000
ny Ny barnehage Fromreide 2025-2030 130 000 -       123 000

Investeringene innen oppvekstsektoren knytter seg i hovedsak til skoleutbygging. Tveit skole og Kleppestø barneskole bygges ut etter planene slik det ser ut nå. Dernest vil Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole bygges ut med oppstart innenfor planperioden på fire år. På Hanøy skole er det lagt inn midler til midlertidige brakkeløsninger, men øvrig skoleutbygging er ikke tatt med i planperioden. Her vises det til skolebruksplanen som har et lengre tidsperspektiv.

Furuly barnehage må oppgraderes og tilrettelegges som «sentralisert enhet». Øvrige barnehager utsettes.

Askøyhallen må erstattes av ny hall, – her er det brukerbehov både skole (ungdomsskole, voksenopplæring og videregående skole) og for idretts- og kulturlivet. Realisering av ny idrettshall bør også ses i sammenheng med den påtenkte utvidelsen av Askøy videregående skole.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top