Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter

Alle tall i hele 1.000 kroner

IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGS­PROSJEKTER   Ferdig Total sum 2018 2019 2020 2021 2022 - 2028
Nr. Prosjektnavn              
ny Ombygging 2 etasje omsorgsboliger Kleppestø 2018 12 500 10 000 2 500      
ny Ombygging tannklinikk 2018 1 000 1 000        
ny Ombygging NAV 2018 500 500        
ny Ombygging barnevern flyktning 2018 2 500 2 500        
ny Påbygg brakke Skogstunet 2018 800 800        
ny Omsorgsboliger Øst 2021 50 000 - 5 000 10 000 10 000 25 000

 

Ombygging 2. etasje omsorgsboliger Helsetunet er for tilrettelegging til tjenestelokaler, jf. politisk vedtak. Omsorgsboliger øst er bygging av boliger innen demensomsorg og alderspsykiatri, politisk vedtatt.

Ombygging Tannklinikken er for tilrettelegging til tjenestelokaler for Rus og psykisk helse. Ombygging NAV og barnevern, flyktninger er for å få arbeidsplasser til ansatte, samt godkjente samtalerom i forhold til vold og trusler. Påbygg brakke Skogstunet er for å ha plass nok til ansatte i hjemmetjenesten, i dag er det ikke nok areal når de samles ved vaktskiftet, fellesmøter, spisepauser og annet. Ombygging psykiatribolig på Helsetunet er for å finne løsning på pasientrettede tiltak som krever ekstra sikkerhet og funksjonelle løsninger i forhold til bemanning.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top