Hovedtall for fagavdeling areal og samfunn

Tall i hele 1.000 kroner.    
Fagavdeling areal og samfunn B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Areal og samfunn 5 926 5 232 4 881 4 881
Sum fagavdeling areal og samfunn 5 926 5 232 4 881 4 881

 

Oppgaveområder

Fagavdeling areal og samfunn består av disse avdelingene:

 • Plan og utvikling
  • Kommuneplan,
  • kommunedelplaner,
  • utredninger,
  • utarbeidelse av offentlige reguleringsplaner,
  • landbruk,
  • miljø,
  • kartverk/GIS
 • Byggesak og private planer
  • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven (byggesaker, delingssaker og reguleringsplaner),
  • konsesjonssaker,
  • stor publikumskontakt
 • Oppmåling
  • Saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretninger og matrikkelføring),
  • seksjoneringssaker,
  • adressering,
  • Infoland,
  • fakturering,
  • stor publikumskontakt

Utviklingstrekk og utfordringer

Avdelingens aktivitetsnivå er i stor grad styrt av planstrategien og derav kommunens plan-behov. Arbeidsmengden i avdelingen påvirkes også av byggeaktiviteten i kommunen, både innenfor boligbygging og næringsetablering. Fra år til år er det stor variasjon i antall bolig-enheter som godkjennes. Innenfor selvkost-områdene legges det opp til en videreføring av dagens gebyrsatser, med eventuelt mindre justeringer.

Figur 21: Utviklingstrekk i boligbygging fra 2005 til 2016

Satsingsområder og mål

 • Kommuneplanens arealdel  - Vedtatt desember 2018
 • Kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur - Vedtatt desember 2018
 • Kommunedelplan Oppvekst - Oppstart 2018
 • Handlingsplan landbruk - Vedtatt juni 2018
 • Reguleringsplan Erdal skole - Vedtatt plan januar 2019
 • Reguleringsplan Skogstunet skole - Vedtatt plan vår/sommer 2019
 • Reguleringsplan Myrane - Vedtatt plan januar 2019
 • Reguleringsplan Bergheim - Vedtatt plan september 2020
 • Reguleringsplan GS v/Munkebotten - Vedtatt plan sommer/høst 2018
 • Kartlegging av forurensning i Skiftesvik - Gjennomføre kartlegging av forurensning i løpet av 2018
 • Områdeplan Byneset - Vedtatt plan 2018
 • Reguleringsplaner, private - Redusere total tidsbruk ved utarbeiding og behandling av reguleringsplaner
 • Kvalitetsarbeid - Arbeidet er godt i gang, de fleste arbeidsprosesser vil være ferdig innen 2018

 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top