Investeringsbudsjett - Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter

Tall i hele 1.000 kromer

IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGS-PROSJEKTER  Ferdig Totalsum 2018 2019 2020 2021 2022-2028 
Nr. Prosjektnavn       
1102 IKT-tjenester/utstyr (årlig) (årlig) 5.500 3.500 3.500 3.500 24.500
1122 E-kommune strategi (årlig) (årlig) 2.000 4.000 4.000 4.000 28.000

Eksisterende investeringsbehov

Investeringsbudsjettet gir rom for nødvendig utskifting og oppgradering av arbeidsstasjoner og infrastruktur på IKT-området for hele organisasjonen. Digitalisering (tidligere eKommune-strategi) rommer anskaffelser og implementering av systemløsninger og digitaliserings­prosjekter. For å ta et nødvendig løft for å skifte ut og forbedre både trådløst og kablet nettverk, er midler omdisponert fra denne posten til IKT-tjenester/utstyr også for 2018.


 Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top