Administrasjon og politisk ledelse (Stab)

Oppgaveområde | Status | Utviklingstrekk og utfordringer | Satsingsområder og mål | Driftsbudsjett | Forklaring og konsekvens | Effektiviserings- og omstillingstiltak | Investeringsbudsjettet

Back to top