Formål

Frivillige lag og organisasjoner i kommunen kan søke om tilskudd til dekking av utgifter til leie av forsamlingslokaler. Det budsjetterte tilskuddsbeløpet fordeles mellom søkerne. Husleietilskuddet utbetales til leietakeren.


Søknadsfrist 10. november hvert år.


Krav til søker

 • Søkere kan være lag som eier eller leier hus/lokaler til sine aktiviteter.
 • Ordningen gjelder ved leie av private forsamlingshus samt leie av skolelokaler, Askøyhallen og andre kommunale forsamlingslokaler når man faller utenfor reglene med fri leie. Ordningen omfatter også bruk av egne hus til egne aktiviteter. Ordningen gjelder ikke ved leie av utendørs anlegg.
 • Huset/lokalet skal være åpent for all lovlig organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse, sosiale eller politiske syn. Det kan settes forbud mot bruk av alkohol i huset/lokalet.
 • Tilskudd ytes etterskuddsvis for inneværende år (i desember) Tilskuddsordningen skal prioritere barn og unge. Grense for barn/voksne er 20 år.
  (2 voksne teller ett barn i beregningsgrunnlaget).
 • Det regnes ikke nedre grense for utbetaling.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Alle som mottar tilskudd

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen