Tilskudd til kultur

Aktuelle tilskuddsordninger til kulturforeninger

Gi barn og unge muligheter til å delta, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrister: 1. mai og 1. september

Oppstart av aktiviteter, og oppstart av aktiviteter som integrerer funksjonshemmede.

Søknadsfrist 10. november

Søknadene behandles fortløpende.

Søknadene behandles fortløpende.

Søknadsfrister 1. juni og 1. desember

Back to top