Tilskudd til kultur

Aktuelle tilskuddsordninger til kulturforeninger

Gi barn og unge muligheter til å delta, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrister: 1. mai og 1. september

Oppstart av aktiviteter, og oppstart av aktiviteter som integrerer funksjonshemmede.

Søknadsfrist 10. november

Søknadene behandles fortløpende.

Søknadsfrister 1. juni og 1. desember

Back to top