Formål

Støtte den frivillige idretten.


Søknadsfrist er 1.mai hvert år


Krav til søker

Lag som ikke har sendt inn registreringsskjemaet to år etter hverandre strykes fra Idrettsrådets innstilling til fordeling av kommunalt tilskudd. Lag som ikke sender inn søknadene innen 1. mai gjeldende år tas heller ikke med på Idrettsrådets innstilling.

Tildeling av tilskudd baserer seg på innrapporterte medlemstall i Idrettsregistreringen (Norges Idrettsforbund).


Fordelingskriterier

Kommunalt driftstilskudd til idrettslag fordeles etter følgende vekting.

Barn 0 - 5 år 1 vekt
Barn 6 - 12 år 2 vekter
Ungdom 13 - 19 år 3 vekter
Voksne 20 + 1 vekt
Funksjonshemmede 5 vekter


Søknadsbehandling

Slik er søknadsbehandlingen

  • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
  • Send inn relevante vedlegg.
  • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
  • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
  • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Relaterte artikler


Ansvarlig avdeling