Tilskudd til idrett

Aktuelle tilskuddsordninger til idrettsaktiviteter

Gi barn og unge muligheter til å delta, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrister: 1. mai og 1. september

Oppstart av aktiviteter, og oppstart av aktiviteter som integrerer funksjonshemmede.

Søknadsfrist 10. november

Søknadene behandles fortløpende.

Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember

Tilskudd til drift av idrettsanlegg eid av idrettslag.

Støtte til frivillige idrettsskoler.

Hvis du ønsker å søke driftstilskudd til et idrettslag

Støtte unge personer eller ungdomsgrupper som deltar på arrangementer

 

Back to top