Tilskudd til forsamlingshus og kulturminner

Vedlikeholdstilskudd | Kulturminner

Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.

Back to top