Formål

Etableringstilskudd til private fritidsklubber for ungdom i Askøy kommune.

Ordningen omfatter tilskudd til oppstart av private, frivillige fritidsklubber for ungdom i alderen 13 til 19 år.


Søknadsfrist:

Behandles etter hvert som søknadene kommer inn.


Krav til søker

Betingelser:

 • Aktiviteten må være åpen for alle i målgruppen, evt. gjennom medlemskap.
 • Fritidsklubben skal være brukerstyrt. (Medlemmer, deltakerne må kunne velge styre (ledelse)).
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med søknaden.
 • Søknaden må inneholde en kortfattet beskrivelse av tiltaket med et balansert budsjett på inntekter og utgifter.

Søknaden skal være komplett; alle vedlegg som etterspørres skal følge med søknaden.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen