Formål

Ordningen omfatter tilskudd til drift av private/frivillige fritidsklubber for unge i alderen 13 til 19 år.


Søknadsfrist:

1. november det året det søkes tilskudd for

Søknadsskjema


Krav til søker

Betingelser: Aktiviteten må være åpen for alle i målgruppen, evt. gjennom medlemskap. Fritidsklubben skal være brukerstyrt. (Medlemmer/deltakerne må kunne velge styre/ledelse) Tildelte midler skal brukes i tråd med søknaden. Søknaden må inneholde en kortfattet årsmelding og regnskap for det året det søkes tilskudd for. Søknaden skal være komplett; alle vedlegg som etterspørres skal følge med søknaden.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen