Tilskudd til barn og unge

Aktuelle tilskuddsordninger til idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge

Gi barn og unge muligheter til å delta, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrister: 1. mai og 1. september

Tilskudd til dekking av utgifter til leie av forsamlingslokaler.

Oppstart av aktiviteter, og oppstart av aktiviteter som integrerer funksjonshemmede.

Støtte som skal stimulere til lederutdanning og dyktiggjøring.

Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember

Tilskudd til aktiviteter som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Back to top