Avdelingen kan bistå lag og foreninger med å finne frem til relevante tilskuddsordninger for kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. 
Ta kontakt med kulturavdelingen så ser vi hva vi kan få til.

Se også Altinn - Oversikt over støtteordninger