Formål

 • Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.
 • Kommunen kan kontrollere tiltakene som blir utført.

Tilskudd til skogkultur

 • Etter Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 4 kan det gis tilskudd for å stimulere til utvikling av kvalitetsskog, herunder:
  • foryngelsestiltak som planting, såing og markberedning
  • ungskogpleie
  • stammekvisting
  • tynning (dekke underskudd)
  • gjødsling av skog
 • Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.
 • Askøy kommune har utarbeidet en strategi for bruk av NMSK-tilskudd som står i samsvar med landbruksplanen

Hvordan søke?

 • Det skal søkes på egne søknadsskjema.
 • Askøy kommune har løpende søknadsfrist.

Her kan du lese mer


Kontakt avdelingen

Back to top