Liste over skjema for vei og transport


  • Melding om bruk av kommunal kai
  • Bestilling av plass ved kommunale kaier.
  • Fartøy over 15 m lengde skal melde inn anløp til kommunale kaier.
  • Maksimal liggetid er 24 timer dersom ikke særskilt løyve er innhentet.
  • Skjemaet danner grunnlag for fakturering og rapporter til Bergen og omland havnevesen

Kontakt avdelingen

Back to top