Her er regelverk du må forholde deg til når det gjelder planlegging og arbeid på kommunale veger. 

Vegnorm

pdf Veglysnorm Revisjon 2 datert 01 01 2021 (400 KB)

Retningslinjer for graving i offentlig veg- og gategrunn


Trafikksikringsplanen rulleres hvert fjerde år. 

Trafikksikringsplan 2015-2018

 

thumb crosswalk

Rullering av trafikksikringsplanen
for 2023 - 26

Har du et innspill til hvordan å gjøre Askøyveiene tryggere?
Vi starter arbeidet med å revidere trafikksikringsplanen for å gjøre Askøyveiene bedre og tryggere for alle som ferdes der.

Kom med dine innspill, de er viktige for å få til gode veier for alle!

Back to top