Feil på veilys

Vi har avtale med Eviny AS, tidligere BKK Enotek AS.

Ser du mørke lamper eller andre feil på lys, melder du fra til Eviny AS. På lenken under står det instruksjoner for hvordan du melder inn feilen i kartet.

Eviny AS vil sørge for at feilen blir utbedret.

Feil på veilys? Meld feil her

Ved akutte hendelser, ved fare for liv og helse, ring Eviny AS sin vakttelefon. 905 58 000


Kontakt avdelingen

Overordnet kontakt med disse to tjenestene: Fagavdeling teknisk - Samferdsel

thumb crosswalk

Rullering av trafikksikringsplanen
for 2023 - 26

Har du et innspill til hvordan å gjøre Askøyveiene tryggere?
Vi starter arbeidet med å revidere trafikksikringsplanen for å gjøre Askøyveiene bedre og tryggere for alle som ferdes der.

Kom med dine innspill, de er viktige for å få til gode veier for alle!

Back to top