I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, har også mange av våre kontoransatte hjemmekontor. Du kan kontakt oss på:

  • Telefon: 56 15 58 00 åpningstid kl. 10:00-13:00.
    Skal du melde om en akutt hendelse er åpningstiden kl. 08:00-15:00.

  • Vakttelefon etter arbeidstid og i helger: 53 00 04 60 

  • E-post: 

Back to top