Hva gjør vi?

Avdelingens ansvarsområde er drift og vedlikehold av kommunale veier, fortau/gangveier, broer, parkeringsplasser, grøntområder, veilys, kaier og renovasjon.


Tilbud og tjenester


Ledelse

Leder: Bjørn Egil Olsen
Telefon: 56 15 81 68 / 970 51 755
E-post:  

Driftsleder: Ove Håtuft
Telefon: 905 14 041
E-post:


Ledige stillinger