Jegerprøven

 • Hvis du vil jakte eller drive fangst må du først ta jegerprøven.
 • Prøven består av et obligatorisk kurs som avsluttes med eksamen.
 • Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis.
 • Kurset holdes i regi av Askøy Jeger og fiskeforening.

Kriterier - vilkår for å jakte

  • Du må fylle 14 år inneværende år for å kunne ta jegerprøvekurset.
  • Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år, uten krav til avlagt jegerprøve.
  • Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år.
  • Ved opplæringsjakt på storvilt er det krav om at jegerprøven på forhånd er bestått og skyteprøve avlagt.

  • Etter å ha bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret.
  • Det gir deg rett til å drive selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år.
  • Du kan drive selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.
  • Ny skyteprøve må avlegges hvert år du jakter.

Eksamen i Jegerprøven

  • Askøy kommune står for gjennomføring av eksamen, som er digital.
  • Du må betale gebyr til Miljødirektoratet før du avlegger eksamen og kvitteringen må tas med til eksamen.
  • Gebyret gjelder kun for ett forsøk på eksamen.
  • Miljødirektoratet bestemmer gebyrsatsen og den kan endres fra år til år.

Kontakt avdelingen

Back to top