Generelt

 • I tiden fra 1. april til 10. oktober skal hunder i Askøy kommune holdes i bånd.
 • I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året i enkelte områder.
 • Fra 18.02.2016 er det også vedtatt båndtvang innenfor nedslagsfeltet til Askevatnet.
  • Kart over områder med båndtvang hele året
  • Hunder skal også holdes i bånd i - og i tilknytning til boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder og gravplasser, på og ved skoler, barnehager, offentlige institusjoner, offentlige badeplasser, samt anlegg for lek, idrett og sport.
  • Hunder skal også holdes i bånd i områder med beitende husdyr.

Lokal forskrift

Formålet med den lokale forskriften er å

  • Legge til rette for et hundehold som vektlegger trygghet og alminnelig ro og orden.
  • Redusere konfliktnivået mellom hundeeier og allmenheten. 
  • Medvirke til at spesielt barn ikke blir skremt eller skadet av hunder.
  • Medvirke til at hunder ikke jager eller forstyrrer beitedyr.
  • Verne viltet.

Kontakt avdelingen

Back to top