Overnatting i skoler, barnehager eller forsamlingshus

 • Det er viktig å melde fra til brannvesenet om overnattinger i skoler, barnehager og andre forsamlingslokaler.
 • Dette for at de skal kunne vurdere hvilke ressurser de må beregne til utrykning hvis det blir meldt om brann eller annen ulykke.
 • Husk å melde fra i god tid, minst 48 timer i forveien.
 • Er du sent ute og det er rett før en helg, bør du for ordens kontakte brannvesenet og sjekke at de er oppmerksom på meldingen.

Sankthansbål - Jonsokbål


Oljetank


Installere ildsted?

    • Skal du montere ovn eller peis i boligen plikter du å melde fra til Brann- og feiervesenet om at ildstedet er montert.
    • Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjon finnes.
    • Dokumentet er et verdipapir for boligen som bør tas vare på.
    • Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted
    • Det er ingen kommunal støtteordning for utskiftning av gamle ildsteder. Se Enova for statlige støtteordninger til energitiltak i bolig og næring.

Fyrverkeri

 • Skal du sende opp fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften, må du søke om tillatelse.
 • Søknaden sendes til Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt, minimum 3 uker før ønsket avfyringsdato.
 • Hvis søknaden godkjennes oversendes den til Askøy brann og redning for videre behandling.

 • Søknad om tillatelse til oppskyting av fyrverkeri
 • Virksomheter som ønsker å drive handel med fyrverkeri ved nyttårsskiftet, må sende søknad innen 1. mai samme år.
 • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Store arrangement

Skal du ha et stort arrangement må du benytte dette skjemaet. I behandlingen vil kommunen videreformidle opplysningene til relevante instanser, som for eksempel

       • Fagavdeling teknisk (Askøy Brann & Redning, Seksjon Samferdsel, Seksjon Vann og avløp)
       • Kultur og idrett
       • Skole
       • Askøyhallene KS
       • Helsetjenesten
       • Skjenkeløyve / kommuneadvokaten
       • Samfunnssikkerhet og beredskap
       • Politiet
       • Bergen og omland friluftsråd

Behandlingstid vil være minimum tre uker. Ansvarlig avdeling er: Fagavdeling kultur og idrett.