Her er regelverk du må forholde deg til når det gjelder olanlegging og arbeid på kommunale veger. 


Trafikksikringsplanen rulleres hvert fjerde år.