Feil på veilys

 • Melding om feil på veilys håndteres av Mesta AS Elektro.
 • Meldinger behandles innenfor ordinær arbeidstid påfølgende dag.
 • Rettetider og respons er ivaretatt i avtale mellom Askøy Kommune og Mesta AS Elektro.

Slik gjør du

 • Åpne kartet på lenke under.
 • Velg ved å søke på adresse eller zoom i kart.
 • Trykk på punkt som er feil og trykk: Meld inn feil på veilyset.
 • Velg type feil, øvrige detaljer er valgfrie, trykk på: Meld inn feilen.
 • Røde punkt er feil som er meldt inn, men utbedring ikke planlagt/startet.
 • Gule felt er feil der utbedring er planlagt/startet.
 • Grå punkt i kartet er veilys som driftes Statens vegvesen.

Link til siden for innmelding av feil på veilys i kommunen:

Responstid for utbedring

Avtalen mellom kommunen og Mesta Elektro:

 • Enkeltvis mørke veilys skal skiftes innen 1 måned.
 • Større områder, farlige kryss, gangfelt og lignende utbedres innen 1 uke. Det samme gjelder veier med ÅDT (årsdøgntrafikk) over 4.000 biler daglig i gjennomsnitt.
 • Ved fare for liv og helse rykkes det ut umiddelbart. Det gjelder hele døgnet, alle dager.

Ønsker du å melde inn feil via telefon, ring vakttelefonsvarer på nr: 913 22 538 og følg instruksjon. Det er kun kritiske feil og feil med fare for liv og helse som skal meldes via vakttelefon, valg 2.


Feil på og ved veiene

  • FiksGataMi.no er en landsdekkende tjeneste for å melde inn feil og problemer på og ved veiene.
  • Gå inn på nettstedet www.fiksgatami.no og rapporter problemer i ditt nærmiljø.
  • Nettsiden er selvforklarende og enkel å bruke.
  • Systemet sender feilmeldingen din videre til riktig mottaker.

Kontakt avdelingen

  • Overordnet kontakt med disse to tjenestene: Fagavdeling teknisk - Samferdsel