Formål

 • Holde de kommunale veiene så trafikksikre som mulig gjennom vinteren.
 • Kommunen har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gang-/sykkelveier og fortau.

Hvordan?

 • En oppsynsmann og en brøytevakt er i beredskap hele døgnet.
 • De vurderer vær- og føreforhold og kaller ut mannskap etter behov.

Prioritering av oppgavene

 1. Veier med busstrafikk
 2. Resterende veier
 3. Gang-/sykkelveier og fortau
 • Normalt vil brøyting og strøing av veinettet ta 4-6 timer.
 • Ved større nedbørsmengde må man beregne noe lengre tid.

Ditt ansvar

 • Bruk sunn fornuft slik at vi alle er med å bidrar til god fremkommelighet.
 • Ikke parker slik at du står til hinder for brøytebilen og husk at brann- og bossbiler trenger minimum tre meter bredde for å komme frem.

Kontaktinformasjon

 • For kommunale veier kontakt Kundetorget tlf. 56 15 80 00 i tidsrommet kl. 08:00 – 15:30.
 • Varslingstelefon på kvelds- og nattestid ved glatte veger: 53 00 04 60
 • For fylkesveier meld fra til Statens vegvesen via kontakt oss, gjelder det trafikkfarlige situasjoner ring tlf. 175.
 • Kart: Hvem har ansvar for vegen? (Zoom i kartet for å finne ut om det er privat (pv), kommunal (kv) eller fylkesvei (fv)).