Stengt vann på grunn av lekkasje eller vedlikehold

 • Vi varsler deg med SMS eller talemelding på telefonen hvis vi må stenge vannet hos deg.
 • Har du lavt trykk uten at vannet er stengt av oss? Meld fra til Kundetorget på tlf:56 15 80 00.

Når vannet skal stenges

  • Du får en SMS eller talemelding fra oss før vi stenger vannet.
  • I meldingen får du oppgitt når og hvor vannet blir stengt.
  • Tiden for stengingen er omtrentlig og vi gir ny beskjed dersom det blir endringer.
  • Det er lurt å fylle opp vann til forbruk i drikkeflasker og bøtter på forhånd.

Når vannet er stengt

  • Du må holde alle vannkraner stengt mens arbeidet pågår.

Når vannet er tilbake

  • Vannet kan være mer eller mindre brunt til og med neste dag etter at det har vært stengt.
  • Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne noen minutter for å slippe ut luft og spyle ut brunt vann og partikler.

Misfarget vann

Du kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i springen. Her er noen av årsakene. 

  • Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. 
  • En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet.
  • Vannet kan bli brunt i forbindelse med reparasjon av vannlekkasjer eller andre hendelser.
  • Hvis vannet har vært stengt kan området som var berørt oppleve brunt vann når det blir åpnet igjen. La vannet renne en stund for å rense rørene.
  • Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes private vannledninger ute eller innendørs. 

Hva gjør jeg ved misfarget vann?

 • La kaldt vann renne til det er klart. 
 • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. I sommerhalvåret er utekranen det beste tappestedet. 
 • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte Kundetorget (telefon 56 15 80 00) etter arbeidstid (telefon 53 00 04 60). 
 • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
 • Du bør ikke vaske lyse klær før vannet er klart igjen.
 • Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Ring oss hvis vannet er brunt uten kjent årsak. 


Kontakt avdelingen