Formål

 • Seksjon vann og avløp vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger.
 • Vi ønsker å nå flest mulig og bruker telefonvarsling.

Varsling etter geografisk område

 • Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.
 • Varslingstjenesten henter automatisk kontaktopplysninger om hver enkelt innbygger fra nasjonale kontakt og reservasjonsregiseter slik om Altinn eller DigiPost. 
 • Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.

Hvorfor får jeg ikke varsel?

 • Har du nylig flyttet? Telefonen må være registrert på din bostedsadresse.
 • Har du oppdatert dine opplysinger på det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret?
 • Har du mobilen registrert på arbeidsgiver?
 • Har du hemmelig nummer?
 • Har du har reservert deg for nummeropplysning?
 • Har du har fått nytt mobilnummer?

Hva kan du gjøre?

 • Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
 • Sjekk og endre dine opplysninger på det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret via Minside.
 • Har du jobbtelefon eller hemmelig nummer registrer ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister: servicevarsling.no. Da vil ditt telefonnummer bli inkludert i varslinger som angår deg. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av seksjon Vann og avløp til dette formålet.

Flere adresser?

 • Du kan bli varslet på annen adresse enn den du bor på eller eier. For eksempel dersom du ønsker å få varsel på din telefon når det blir sendt varsel til dine foreldre sin adresse. Dette kan du melde inn under SJEKK DIN OPPFØRING på servicevarsling.no.

Vil du ikke varsles?

 • Hvis du ikke ønsker å bli varslet på noen av dine telefoner kan du kontakt kommunen på e-post.

Sårbare abonnenter

 • "Sårbare" abonnenter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.
 • Det kan blant annet være:Alders- og sykehjem, Leger og tannleger, Barnehager og skoler, Næringsmiddelprodusenter, Restauranter og kaféer.
 • Registrer mobilnummer til kontaktpersoner for virksomheten på servicevarsling.no.
 • Kontaktpersonen vil da motta varsel på SMS.

Kontakt avdelingen