Det pågår flere store vann og avløpsprosjekter på Askøy.

Byggeaktiviteten på øyen har vært stor over flere år så mye gjøres for å oppgradere både kapasitet på vannkildene, høydebasseng og ikke minst rørnettet. 
For å gjøre det rimelig og effektivt for abonnentene så legges nye rør i forbindelse med de store veiprosjektene. Det er ingen god grunn til å grave opp samme veien flere ganger, så i samarbeid med veiutbyggerne så sørger vi for at rørene kommer i bakken før asfalten legges.


For tiden er dette de store prosjektene:

Fv. 563 Erdal - Hop

Nye vann- og avløpsledninger
Kontaktpersoner:
Prosjektleder: Remy Furevik
Leder VA: Anton Bøe

Les mer om Erdal - Hop prosjektet


Hetlevik og Basneset 

Nye vann- og avløpsledninger, samt pumpestasjon og trykkum.
Kontaktpersoner:
Prosjektleder: Jan Ove Vindenes
Leder VA: Anton Bøe

Les mer om Hetlevik og Basneset prosjektet


 Fv. 213 Skiftesvik - Marikoven

Nye vann- og avløpsledninger
Kontaktpersoner:
Prosjektleder: Anders Strøm
Leder VA: Anton Bøe

Les mer om Skiftesvik - Marikoven prosjektet


 Askevatnet 

Ny drikkevannskilde
Kontaktpersoner:
Prosjektleder: Anders Strøm
Prosjektleder: Ove Pedersen
Leder VA: Anton Bøe

Les mer om den nye drikkevannskilden - Askevatnet


 Fv. 562 Lavik-Haugland

Nye vann- og avløpsledninger
Kontaktpersoner:
Prosjektleder: Jan Ove Vindenes
Grunnerverv: Ina Aasebø og Hanne Opsal

Les mer om Lavik - Haugland prosjektet


 

 

Back to top