Beregningsgrunnlag

Kommunale avgifter faktureres kvartalsvis. Forfall i 2019 er 12. april for 1 kvartal, 17.juni for 2 kvartal, 16. september for 3 kvartal og 16. desember for 4 kvartal.

Vann- og avløpsgebyret er inndelt i et abonnementsgebyr (fastavgift) og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er likt for alle boenheter, forbruksgebyret blir fastsatt ut fra boligens areal (alt som er innenfor husets fire vegger):

Trinn 1: boenhet under 100 m2
Trinn 2: boenhet mellom 101 - 280 m2
Trinn 3: boenhet større enn 280 m2

Tilsynsgebyr

På 4. termin faktureres avgiften ”tilsynsgebyr avløp”. Dette gebyret faktureres alle eiendommer med innlagt vann.

Vannmåler

I desember sendes det ut en avlesningslapp til alle kunder med vannmåler. Avlesningen sendes tilbake til kommunen der den blir registrert og danner grunnlaget for avregningen. Der vi ikke har mottatt avlesning blir forbruket stipulert.

Feiing og tilsyn

På 3. termin faktureres feiing og boligtilsyn. Se her for mer informasjon om feiing og boligtilsyn.

eFaktura

Med eFaktura får du regningene rett i nettbanken i stedet for i postkassen, ferdig utfylt med KID-nummer. Alle eFakturaer må godkjennes av deg før de belastes konto. eFaktura godkjenner du med et klikk. Hvis du selger huset ditt må du selv huske å si opp eFaktura avtalen i nettbanken, ellers vil du fortsatt motta eFaktura for tidligere eid bolig.

Salg av bolig

Du trenger ikke å melde fra til oss når du flytter ettersom våre systemer synkroniseres opp mot folkeregisteret. Kommunen deler ikke opp regningen ved salg av bolig. Regningen blir sendt til den som er registrert hjemmelshaver på faktureringsdagen. Det er megler evt eier sitt ansvar å sørge for at avgiften blir fordelt mellom gammel og ny eier i salgsoppgjøret.

Selvkost

Kommunale tjenester knyttet til leveranse av vann-, avløp-, slam- og feiertjenester er lovpålagte og kommer inn under regelverket for selvfinansierende tjenester. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten.

For spørsmål angående kommunale avgifter kontakt:

Kundetorget på tlf: 56 15 80 00 evt.

Faktureringsansvarlig på tlf: 56 15 80 80