Oppgaver

  • Askøy kommune har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig kommune der private bedrifter og offentlige styresmakter spiller på lag for å få frem lønnsomme virksomheter, gode rammevilkår og god infrastruktur.
  • Å legge til rette for nyetablering er et av satsingsområdene våre.

Etablerertjenester

Vår visjon er ”Askøy kommune – en lagspiller med næringslivet.”


Kontaktperson næring

Ove Vonheim
Mobil: 970 51 723
E-post: 

Back to top