Oppgaver

Askøy kommune har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig kommune der private bedrifter og offentlige styresmakter spiller på lag for å få frem lønnsomme virksomheter, gode rammevilkår og god infrastruktur.

Å legge til rette for nyetablering er et av satsingsområdene våre.

Vår visjon er ”Askøy kommune – en lagspiller med næringslivet.”


Ledelse

Næringssjef Tore Dale - Telefon 416 18 560 - e-post

Back to top