• Nødtelefoner (Brann, legevakt, politi og barnevern)

  Nødtelefoner (Brann, Legevakt, Politi og barnevern)

  Nødtelefoner

  Brann og større ulykker

  Vakthavende brannsjef: 930 13 100

  110
  Politi og redningssentral 112
  Ambulanse - medisinsk nødhjelp 113
  Askøy legevakt, ved skader, sykdom, akutte kriser og psykisk helseberedskap
  Her finner du legevakten  https://goo.gl/maps/bG5q7nLq41N2
  116117

  Barnevernvakten 

  Barneverntjenesten

  • 56 15 84 40  (åpningstid, hverdager 08:00 til 15:30)

  Alarmtelefonen barn og unge

   (Barnevernvakten i helger og høytider betjenes av Øygarden kommune, telefon 974 00 734)

  Rus-akutten 53 03 27 80
 • Andre krisetelefoner

  Andre krisetelefoner
  Andre krisetelefonerRing
  Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
  Krisesenteret for Bergen og omegn (Hele døgnet) 55 31 50 50
  Overgrepstelefonen (for hele landet og døgnåpent) 800 57 000
  Vakttelefon Bosetting EMF (enslige mindreårige flyktninger) 408 06 190
  Bekymringstelefonen for unge (Kl. 09 - 14, hverdager) 948 56 004
  Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/  800 40 008
 • Brøyting, strøing av glatte veger

  Varslingstelefon på kvelds- og nattestid ved glatte veger: 53 00 04 60

 • Ekstremvær

  Ekstremvær
  EkstremværRing

  Hindringer i hovedveiene (fylkesveiene)

  • Eksempel: ras, veltede trær, store vannmengder 
  175

  Hindringer i de kommunale veiene

  • Eksempel: ras, veltede trær, store vannmengder
  930 13 100
  Vakttelefon vann og avløp 56 15 80 00
  Utenom kommunens normale arbeidstid 53 00 04 60
  Strømbrudd (Norgesnett, Askøy)  8567
 • Kirkene på Askøy, kirkegårder, gravplasser og kontaktopplysninger
  All informasjon om kirkene på Askøy, kirkegårder, gravplasser og kontaktopplysninger finner du på Askøy kirkelige fellesråds nettportal
 • Legesentre

  Legesentre
  Oversikt over legesentrene i Askøy kommuneTelefon

  Fenring legesenter

  Kleppevegen 17, Kleppestø

  56 15 83 10

  Legesenteret i Florvåg

  Florvågvegen 93, Florvåg

  56 15 74 00

  Legekontoret - Kayser og Nepstad

  Kleppestø senter, 2. etasje

  • Send e-post
  56 14 20 50

  Fromreide legesenter

  Skutlevika 3, Fromreide

  • Send e-post

  56 15 11 40

  SMS: 970 51 758 

  Strand legesenter

  Florvågvegen 6, Kleppestø

  56 15 89 00

  Strusshamn legesenter

  Lyngneset 4, Strusshamn

  56 15 21 00

   

 • SMS- og telefonvarsling

  SMS- og telefonvarsling

  Slik blir du varslet om hendelser og avvik i vannforsyningen.

  Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, koronainformasjon osv. Sjekk at din kontaktinformasjon er riktig, slik at vi kan nå deg med viktig informasjon. Det gjør du på Altinn, vi bruker mobilnummeret som er registrert der er for å varsle deg.

  • Hvordan finner vi deg?
   • Privatpersoner: Kontaktinformasjon blir hentet fra DIFIs kontaktregister (Altinn). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente din kontaktinformasjon herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
   • Bedrifter: Bedriften/virksomheten som er registrert på adressen blir varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.
   • Vann- og avløpsetatens tilleggsregister: Tilleggsregisteret kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift/virksomhet eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se servicevarsling.no. Dersom du registrerer deg her, må du selv sørge for å holde informasjonen oppdatert.
  • Har du ikke blitt varslet?

   Kommunen har valgt et system som benytter de beste registrene, men tross dette er det en fare for at vi ikke får med alle. Dette kan for eksempel gjelde folk som har telefon via arbeidsgiver, nyinnflyttede, hybelboere og ukependlere. Systemet fanger heller ikke opp personer med hemmelig nummer, men det er mulig å registrere seg i databasen, uten at nummeret blir kjent for andre. Kryss av for skjul navn.

  • Hva kan du gjøre?
   • Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
   • Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistret kan du registrere ditt nummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av Vann og avløp til dette formålet.

   Registrer ditt nummer i Vann- og avløps Tilleggsregister - Velg «Sjekk din oppføring» – Legg til ditt telefonnummer (Velg Privat)

  • Bedrifter og sårbare virksomheter

   Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med et mobilnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS om hendelser som medfører stans eller endringer i vannleveransen. Dette bør dere være oppmerksom på: 

   • Varsel til fasttelefoner er automatiserte oppringinger, derfor er telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling lite egnet som kontaktnummer for virksomheten. 
   • Sikre at riktig kontaktperson(er) mottar varsel, slik at det også fanges opp utenom ordinær arbeidstid og håndteres videre i virksomheten.

   Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler:

   • Sykehus og medisinske sentre
   • Alders- og sykehjem
   • Leger og tannleger
   • Barnehager og skoler
   • Næringsmiddelprodusenter
   • Restauranter og kaféer


   Registrer din virksomhet i VAs Tilleggsregister – Velg Sjekk din oppføring – Legg til ditt telefonnummer (Velg Bedrift)

  • Ofte stilte spørsmål

   Er mitt mobilnummer registrert?
   Du kan sjekke din oppføring ved å logge deg inn her: DIFIs kontaktregister (Altinn).

   Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
   Vi varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du likevel ønsker å få varsel fra oss, kan du legge inn ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister på servicevarsling.no. Kryss av for "skjul navn".

   Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?
   Alle beboere som er folkeregistrert på adressen i et borettslag eller sameie blir varslet. Kontaktinformasjonen blir hentet fra Difis kontaktregister (Altinn).

   Hvordan kan jeg få varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?
   Du kan legge inn andre adresser som du ønsker varsel for i vårt Tilleggsregister.

  • Hvordan registrere seg i Tilleggsregisteret?
   • Gå inn på Servicevarsling.no 
   • Velg «Sjekk din oppføring» 
   • Velg om du er «Privatperson» eller «Kontaktperson for bedrift» 
   • Skriv inn:
   • Askøy kommune
   • Ditt mobilnummer
   • E-post
   • Organisasjonsnummer (gjelder kun bedrifter)
   • Hak av for «Jeg er ikke en robot»
   • Klikk på «Send pin-kode»
   • Du vil nå motta en SMS med PIN-kode på mobilnummeret du har lagt inn
   • Skriv inn mottatt PIN-kode
   • Her kan du legge til adresse/ne du vil motta varslinger for 
  • Registrer person
   • Fyll inn navn og fødselsdato
   • Hak av for «Skjul navn» hvis det ikke skal vises i logg osv.
   • Skriv inn gatenavn og husnummer. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
   • Skriv inn postnummer og poststed. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
   • Trykk «Finn adresser»
   • Marker riktig søkeresultat og trykk Enter
  • Register Bedrift
   • Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer
   • Skriv inn gatenavn og husnummer. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
   • Skriv inn postnummer og poststed. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
   • Trykk «Finn adresser»
   • Marker riktig søkeresultat og trykk Enter
  • Lokasjonsbasert SMS-varsling ved krisesituasjoner

   Viktig å kunne varsle befolkningen ved fare

   Vi har tatt i bruk en tjeneste som gjør det mulig å varsle alle påslåtte mobiltelefoner som kommer inn i eller befinner seg i et fareområde ved en krisesituasjon.

    - Løsningen er i bruk mange steder. Det ivaretar både personvern og den enkeltes sikkerhet, sier beredskapssjef Tony Nyberg.

   Ment for trygghet

   Askøy kommune har flere måter å kunne varsle innbyggere i kriser. Det spesielle med denne løsningen er at den gjør det mulig å sende melding til påslåtte mobiltelefoner innenfor et definert område.

   - Det er et varslingssystem som skal gjøre innbyggerne våre trygge hvis de befinner seg innenfor et fareområde i en krisesituasjon. Oppstår det fare i et område, kan vi gi melding til dem slik at de kan evakuere, sier beredskapssjef Tony Nyberg.

   Det er ikke mulig for oss å identifisere verken telefoner, telefonnummer eller SIM-kort. Vi får opplysninger om antall og hvilken nasjonalitet sim-kortene har. Det siste er et poeng for å nå ut med viktig informasjon på forskjellige språk.

   Brukes mange steder

   Den samme løsningen har vært tatt i bruk av Bergen, Oslo, Stavanger og flere andre kommuner i flere år. Til forskjell fra andre løsninger kommunen bruker, gir denne mulighet til å varsle også dem som ikke har fast adresse på Askøy.

   - Vi bruker løsningen utelukkende for å kunne varsle slik at vi trygger befolkningen ved krisesituasjoner, sier beredskapssjef Tony Nyberg.

  • Kontakt avdelingen

 • Veilys, strøm, vann og avløp, kommunale bygg

  Veilys, strøm, vann og avløp, kommunale bygg
  Veilys, strøm, vann, avløp, kommunale byggRing
  Askøy brann & redning (utenom normalarbeidstid) 930 13 100
  Vakttelefon vann og avløp utenom kommunens normale arbeidstid 53 00 04 60
  Strømbrudd (Norgesnett Askøy) 21 89 85 63

  Feil på veilys (Fylkesveier og kommunale veier)

  Bruk helst kartløsningen i lenken til høyre, eller ring 913 22 538 og følg instruksjonene. Røde punkt betyr at feilen allerede er meldt, gule punkt betyr at utbedring er planlagt.

  Responstid for utbedring

  Avtalen mellom kommunen og Mesta Elektro:

  • Enkeltvis mørke veilys skal skiftes innen 1 måned.
  • Større områder, farlige kryss, gangfelt og lignende utbedres innen 1 uke. Det samme gjelder veier med ÅDT (årsdøgntrafikk) over 4.000 biler daglig i gjennomsnitt.
  • Ved fare for liv og helse rykkes det ut umiddelbart. Det gjelder hele døgnet, alle dager.

  Unntak for veier i "Askøypakken"

  Åpne kartet fra lenken til høyre. Veilys som er merket med grått på kartet meldes inn på Statens vegvesens kontaktskjema

  Gjelder det trafikkfarlige situasjoner er det tlf. 175 som skal benyttes.

  Merk av på kartet
  Vaktmester - kommunale bygg 970 51 817
 • Viltskade og veterinærvakt

  Viltskade og veterinærvakt
  Veterinærvakten har døgnåpent, unntatt hverdager mellom 08 og 16Ring
  Viltskader - Påkjørt hjort eller husdyr 2800
  Akutt hjelp - Kjæledyr og smådyr 820 900 60
  Akutt hjelp - Produksjonsdyr 480 72 472