Alarm og vakttelefoner
Varsel fra kommunen Servicevarsling.no
Askøy brann og redning 930 13 100
Barnevernvakten 409 19 480
Legevakten 116 117
Vei og vann 53 00 04 60
Veterinærvakten 820 90 060
Viltskader 02800

 

Back to top