Utvalg for oppvekst og levekår

Kalender
Skoleruten
Dato
04.12.2019 09:00 - 16:00
Url
https://sky01.askoy.kommune.no/url/j8djihzf8h4wdg9s

Beskrivelse

Møtedokumentene blir publiseret ca. en uke før møtet skal gjennomføres.