Vannledningsbrudd på Kleppe

Arbeidet med å rette feilen pågår. Berørte husstander er i området rundt Kjebergvegen.
Det er uvisst når bruddet er reparert. Vanntanker er satt ut i området.

Vinterferie dag 1 (SFO og barnehager åpne)

Kalender
Skoleruten
Dato
26.02.2018