Vannledningsbrudd på Kleppe

Arbeidet med å rette feilen pågår. Berørte husstander er i området rundt Kjebergvegen.
Det er uvisst når bruddet er reparert. Vanntanker er satt ut i området.

Elevfri dag (SFO og barnehager stengt)

Kalender
Skoleruten
Dato
02.02.2018