Lovpålagt oppgave

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.


Generelle krav til SFO

  • Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og den skal være noe annet enn skole og barnehage.
  • Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.
  • Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives.

Hver kommune har egne vedtekter og priser.


Slik søker du

Du finner informasjon om SFO på den enkelte skoles hjemmeside. Der finner du også informasjon om hvilke tilbud hver enkelt skole har, priser, åpningstider, betaling og oppsigelse av plass.

Nye påmeldinger: https://vigilo.no/askoy/ Sikker pålogging i Foreldreportalen.


Kontaktopplysninger

Back to top