"Trygt å være - leke og lære"

Dette ligger til grunn for vårt pedagogiske mål om at skolens elever skal oppleve å ha et trygt miljø for læring.


Læringssyn

På Hanøy skole skal elevene

  • få utfordringer på sitt nivå og føle mestring i forhold til målsetninger og arbeidsoppgaver.
  • få konkrete læringsmål der det stilles krav til både elever, lærere og foreldre til måloppnåelse.
  • være medvirkende i egen læringsprosess.
  • få konkret vurdering på arbeidene de gjør i form av lærervurdering, kameratvurdering og egenvurdering.
  • oppleve at hjem og skole samarbeider om deres faglige og sosiale utvikling.
  • få mulighet til å utvikle alle sider av seg selv – både faglig og kreativt.

Elevsyn

På Hanøy skole skal elevene

  • bli tatt på alvor, bli sett og møtt med respekt og tillit.
  • møte trygge og omsorgsfulle voksne som setter tydelige grenser.
  • bli møtt av lærere som skaper motivasjon, nysgjerrighet, interesse og kreativitet.
  • ha en forutsigbar skoledag.

Back to top