Lokale tilleggsregler for Strusshamn skole


1. Trivsels regel

 • Vi tar vare på oss selv, hverandre og skolen vår

2. Mobberegler

 • Jeg skal ikke mobbe andre
 • Jeg skal forsøke å hjelpe andre som blir mobbet
 • Hvis jeg får vite at noen blir mobbet, skal jeg si fra til en voksen

3. Stopp-regelen

 • Når noen gjør noe mot meg selv eller andre som jeg ikke liker, skal jeg si «stopp»
 • Når andre sier «stopp» til meg, skal jeg stoppe med en gang.

4. Ja-regelen

 • Når en elev spør om å få være med i leken, sier vi ja
 • Når to eller flere elever spør om å få være med, kan vi vente til det passer i leken

5. Konkrete regler - lokale forhold

5. 1 Mobiltelefon og smartklokker

 •  Dersom elever har med mobiltelefon eller smartklokker på skolen, skal de ligge avslått i sekken. Mobiltelefon og smartklokker skal ikke brukes på skolens område i skole- og SFO-tid.

5. 2 Sykling

 • Det er foreldrene selv som bestemmer når barna kan sykle til skolen. Trygg Trafikk anbefaler at elevene er 10-12 år før de sykler alene i blandet trafikk. Skole og FAU anbefaler derfor at barna ikke sykler til og fra skolen før de er 10 år.
 • Sykling, bruk av rullebrett og lignende, er ikke tillatt på skolens område i skole- og SFO-tid.

6. Konsekvenser

 • Dersom noen handler i strid med trivselsreglene, følger skolen kommunalt ordensreglement og «Plan for håndtering av uønsket adferd».

Back to top