... for å sikre gratisprinsippet i Askøy kommune:

I barnehagen
I grunnskolen og SFO
For foreldre og foreldreråd
For ungdom og elevråd
Visste du at ...
Film: "Barndommens pris"


   I barnehagen

 • Reflektere over hvordan gratisprinsippet fungerer i egen barnehage. Er det aktiviteter der noen kan bli ekskludert på grunn av.dårlig økonomi? Kan det gjøres noen endringer?

 • Reflektere sammen med andre over egen praksis og holdninger.

 • Bli bevisst på tegn som kan tyde på dårlig økonomi.

 • Våge å snakke om dårlig økonomi med den det gjelder.

 • Vurdere behovet for kompetanseheving.

 • Informere foreldre om mulighet for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

 • Informere om muligheter for gjenbruk.

 • Gi tips om gratis fritidsaktiviteter.

 • Ta initiativ til dialog med foreldre om gjennomføring av fødselsdager hjemme.

 • Vurdere om vi kan tilby gratis utleie av barnehage til private arrangement. 

 • Opprette et utstyrslager i barnehage.

 • Lage en kasse med utstyr som kan lånes ut ved fødselsdagsfeiring. (forslag til leker, spill, servering og annet.)

 • Arrangere solidaritetsaksjoner på en alternativ måte slik at alle kan være med.

 • Samarbeide med aktuelle firma om sponsing.

 • Diskutere hyppighet og pris om fotografering i barnehagen.

 • Bidra til kontakt mellom familier slik at barn kan arve klær og utstyr.

 • Ha knekkebrød og enkelt pålegg tilgjengelig for dem som ikke har matpakke.

Klikk på lenkene under for å lese mer om:

Søskenmoderasjon.
Reduksjon av foreldrebetaling ut fra inntekt.
Gratis kjernetid i barnehagen.
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen.


  I grunnskolen og SFO

 • Reflektere over hvordan gratisprinsippet fungerer i egen skole. Er det aktiviteter der noen kan bli ekskludert på grunn av dårlig økonomi? Kan det gjøres noen endringer?
 • Reflektere over egen praksis og egne holdninger.

 • Bli bevisst på tegn som kan tyde på dårlig økonomi.

 • Våge å snakke om dårlig økonomi med den det gjelder.

 • Vurdere behovet for kompetanseheving.

 • Oppfordre elever til å møte på leksehjelpen for å låne pc og få hjelp til lekser. Det er kanskje ikke alle som har pc eller nettilgang hjemme.

 • Være oppmerksom på familier som ikke har pc og tilgang til ItsLearning hjemme.

 •  Ha samtaler i klassen om å ha omsorg for hverandre. 

 • Ha samtaler i klassen om hva vi kan gjøre hvis vi ser at noen har utfordringer. 

 • Arrangere skoleturer i nærmiljøet for elever i 8. trinn for å bli kjent med klassen. 

 • Opplæring i egen økonomi på ungdomsskolen, for eksempel i regi av NAV.  

 • Arrangere solidaritetsaksjoner på en alternativ måte slik at alle kan delta uten å betale. 

 • Samarbeide med Askøyhallen,Askøy forum, fotballklubber,korps og andre om gjenglemte klær.

 • Samarbeide med aktuelle firma om sponsing.

 • Samarbeide med frivillige organisasjoner. 

 • Opprette et utstyrslager i skole. 

 • Gi gode råd om gratis fritidsaktiviteter. 

 • Informere om muligheter for gjenbruk. 

 • Ha julekalender som ikke koster penger.

 • Heller ha en ordning med «hemmelig venn», eller aktiviteter man skal utføre hver dag. 

 • Ha knekkebrød og enkelt pålegg tilgjengelig for dem som ikke har matpakke. 

 • Diskutere aktiviteter som for eksempel skoleball. Kan vi arrangere det på en rimelig måte? 

 • Ta initiativ til dialog med foreldre om gjennomføring av fødselsdager hjemme. 

 • Lage en kasse med utstyr som kan lånes ut ved fødselsdagsfeiring.


  For foreldre og foreldreråd

 • Reflektere over hvordan gratisprinsippet fungerer i egen skole. Er det aktiviteter der noen kan bli ekskludert på grunn av dårlig økonomi? Kan det gjøres noen endringer?

 • Arrangere byttedager der det er mulig å bytte sportsutstyr, fritidsklær og lignende

 • Arrangere loppemarked med salg av klær og utstyr

 • Bidra til kontakt mellom familier slik at barn kan arve klær og utstyr.

 • Informere om muligheter for gjenbruk.

 • Ta initiativ til dialog med foreldre om gjennomføring av fødselsdager hjemme.

 • Diskutere hyppighet og pris på fotografering.

 • Hjelpe familier som har utfordringer med transport, og tilby samkjøring.

 • Arrangere solidaritetsaksjoner på en alternativ måte slik at alle kan delta uten å betale.

 • Samarbeide med aktuelle firma om sponsing.

 • Våge å snakke om dårlig økonomi med en det gjelder.

 • Gi råd om gratis fritidsaktiviteter.

 • Snakke om gode tiltak for å hindre utenforskap og mobbing.


  For ungdom og elevråd

 • Reflektere over hvordan gratisprinsippet fungerer på egen skole. Er det aktiviteter der noen kan bli ekskludert på grunn av dårlig økonomi? Kan det gjøres noen endringer?

 • Ha samtaler i elevrådet og klassen om å ha omsorg for hverandre.

 • Våg å ta kontakt hvis noen har det vanskelig.

 • Foreslå å snakke med en venn, Helsesykepleier, lærer eller andre.

 • Ta initiativ til å arbeide med holdninger.

 • Sjekke hvor det er gratis aktiviteter.

 • Invitere med flere enn dem du pleier å henge med til vanlig.

 • Spørre om noen vil sitte på hvis du blir kjørt til aktiviteter.

 • Diskutere aktiviteter som for eksempel skoleball. Kan vi arrangere det på en rimelig måte.

 • Påvirke politikerne, for eksempel gjennom Ungdommens kommunestyre.

 • Informere hverandre om muligheter for gjenbruk.

 • Snakke om gode tiltak for å hindre utenforskap og mobbing.


  Visste du at ...

Økonomisk rådgivning

 • NAV Askøy kan gi økonomisk rådgivning om daglig økonomi og gjeldsproblemer.

 • Det er mulig å få redusert foreldrebetaling i barnehage.- Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside:

 • Reduksjon av foreldrebetaling ut fra inntekt:

 • Foreldre må selv søke på fastsatt skjema,og søknader blir vurdert ut fra husholdningens samlede inntekt.

 • Gratis kjernetid (20 timer per uke) på grunn av lav inntekt:

  Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen for 3, 4 og 5- åringene. Dersom barnet har en heldagsplass må foreldre betale for oppholdet utover de 20 timene.

 Lag og organisasjoner


Fagavdeling kultur og idrett har en oversikt over hvilke lag som har ordninger som sikrer at alle barn skal kunne være med uavhengig av foreldrenes inntekt.

Askøy folkebibliotek


Askøy folkebibliotek har et variert tilbud til barn og voksne.

På biblioteket kan du :

 • låne kano, fiskestenger, redningsvester,e-bøker, bøker, lydbøker, musikk, språkkurs, spill og filmer.

 • lese aviser og tidsskrifter.

Finner du ikke det du er ute etter kan vi låne inn fra andre bibliotek.

Bøker du selv har lånt på et annet bibliotek kan leveres inn på Askøy.

Vi har trådløst nett, grupperom og lesesal for studenter.

Biblioteket har selvbetjent utlån.

I tillegg har vi en del arrangementer for både barn og voksne; slik som eventyrstunder, språkgrupper, strikkeklubb med mer.

Se arrangementer på bibliotekets Facebookside 

Voksne for barn


Kurs for deg som jobber med barn og unge. Filmer som kan brukes som utgangspunkt for samtaler.

Voksne for barn

Miks


Miks tilbyr seminarer, rådgivning, foredrag og arrangerer tema- og debattmøter. 

Det handler om mangfold, inkludering, kommunikasjon og samhandling.

MIKS Ressurssenter for integrering


  Film: "Barndommens pris"

Sitatene i den trykte brosjyren er samlet inn av Redd Barna og hentet fra filmen “Barndommens pris” produsert av NRK Brennpunkt.

Vil du se filmen? Klikk på linken under:

NRK.no


 Vedlegg :

Brosjyre - Kloke grep om gratisprinsippet i barnehager og skoler

 

Back to top