Vigilo app foto Askøy kommune

Vi har tatt i bruk Vigilo som nytt felles oppvekstadministrativt system for skole, SFO og barnehage. En felles løsning bidrar til effektivitet og rasjonell drift for hele sektoren.

Alle de ulike interessentene skal ivaretas: elever, barn, foreldre, ledere på flere nivå, administrasjon, økonomi og regnskap, i tillegg til deler av personalforvaltning.

- Vi har gjort tiltak for å sikre systemet og vurderer Vigilo som trygt å bruke, sier skolesjef  Anne-Merete Mærli Hellebø og barnehagesjef Ann-Iren Larsen.

 Kommunikasjon mellom hjem og skole/barnehage

  • Kommunisere med skolen/barnehagen
  • Melde fravær direkte til aktuell lærer/til barnets avdeling
  • Samtykke digitalt/trekke samtykke
  • Sende melding direkte til kontaktlærer/skoleleder eller til barnehageavdeling/styrer

Last ned Vigilo-appen

Se video som forteller mer om Vigilo: Velkommen til Vigilo Askøy

Appen laster du ned til din telefon. Se video om hvordan på denne hjelpesiden: E-læring: foreldre

App Store

Google Play

 

Back to top