Foresatte logger på Vigilo via ID-porten - med høyeste sikkerhetsnivå.

Dette gjelder både innlogging til Vigilo-app og til foreldreportalen i nettleseren (eks. Google Chrome, Safari, Firefox).

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Vigilo innhenter person- og kontaktinformasjon direkte fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR).

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) er et felles, nasjonalt register. Gjennom dette registeret får man tilgang til brukernes registrerte e-postadresse og telefonnummer.

KRR er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke.

Hva må jeg som foresatt selv gjøre?

Du som foresatt må selv sørge for at informasjonen i KRR er korrekt. Skolen eller barnehagen har ingen mulighet til å manuelt registrere denne type informasjon i Vigilo.

Vil du endre opplysninger? Logg deg på å endre her: Oppdater kontaktinformasjonen din kun ett sted

Personopplysninger fra Folkeregisteret

Kommunen henter personopplysninger fra Folkeregisteret: Dette er Folkeregisteret

  • Vi henter blant annet ut opplysninger om foreldreansvar (Regjeringen.no)
    • Det er kun de som er registrert med foreldreansvar som har rett til å ha rollen "foresatt" i Vigilo og videre kommunisere med skole og barnehage.
  • Askøy kommune har gode rutiner for å sikre at personopplysninger ligger korrekt lagret på barnet/eleven sitt personkort i Vigilo.
  • Navngitte personer i forvaltning skole og -barnehage har direkte oppslag mot Folkeregisteret - og kan oppklare usikkerhet knyttet til personopplysninger om barn/elever/foresatte, eksempelvis foreldreansvar.
  • Ved behov for endringer i foreldreansvar, gå inn på denne siden: Foreldreansvar (Skatteetaten.no)

Sektor skole og Sektor barnehage har utarbeidet ROS-analyse og DPIA (personvernkonsekvensanalyse) av de ulike modulene av systemet.

Personvern

Les mer om:

Personvern i Vigilo

Personvernerklæring for behandling av personopplysninger ved bruk av kommunikasjonsmodulen i Vigilo

Personvernerklæring for SFO/Vigilo

  

Informasjonsfilm til foreldre

På bakgrunn av generelle henvendelser fra foreldre rundt sikkerhetsnivået i Vigilo, har vi lagt ut film med undertekst som adresserer dette temaet. 

Filmen har fokus på det generelle sikkerhetsnivået i Vigilo og gir brukerne en kort innføring i enkelte av sikkerhetstiltakene som er implementert.

Vi opplever at mange foreldre synes at det høye sikkerhetsnivået fort kan bli en hemsko, spesielt i forbindelse med jevnlige autentiseringer. Vi håper at filmen og den grunnleggende tankegangen rundt sikkerhet i Vigilo kan bidra til større forståelse.

Back to top