Det er en måneds oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende måned.

Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.

Oppsigelse må bekreftes skriftlig av skolen.

Endring av plass skjer den 1. i påfølgende måned.

Søknader om permisjon blir kun innvilget om det er særskilt behov som for eksempel alvorlig sykdom hos barnet. Ferie gir ikke grunnlag for permisjon.

Ved vesentlig mislighold av foreldrebetaling kan Askøy kommune frata plass i SFO, men kommunen skal først benytte ordinære innkrevingsrutiner for utestående krav.