Oppsigelse eller endring av tilbud gjøres i Vigilo.no.

Det er en måneds oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.

Ved vesentlig mislighold av foreldrebetaling kan Askøy kommune frata plass i SFO, men kommunen skal først benytte ordinære innkrevingsrutiner for utestående krav.

Back to top