Askøy kommune gir tilbud om heltid og deltid i SFO.

Heltid gjelder før og etter skoletid, og i skolens ferier.

Deltid er definert som "inntil 10 timer pr. uke" i skoleåret og hele dager i skoleferier. (Se åpningstider)

Fra høsten 2022 innføres gratis kjernetid på 12t/u for 1.trinn.

Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe familien ved for eksempel sykdom  eller hendelser som ikke kan planlegges og skal ikke ha varighet ut over noen dager.


Kontaktopplysninger