Heldagsplass og deltidsplass

Askøy kommune gir tilbud om hel og halv plass. Hel plass kan nytte SFO den tiden eleven ikke er på skolen. Halv plass er definert som "inntil 10 timer pr. uke" i skoleåret og hele dager utenom skoleåret.

Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe familien ved for eksempel sykdom  eller hendelser som ikke kan planlegges og skal ikke ha varighet ut over noen dager.


Kontaktopplysninger