Generelt

  • Normal åpningstid er fra 07:15 til skolestart og fra skoleslutt til 16:45.
  • SFO er også åpen fra 07:15 til 16:45 alle hverdager skolen er stengt, med unntak av fire uker i juli (definert i skoleruten), 5 planleggingsdager (definert i skoleruten), Julaften, Nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag.
  • Den enkelte skole kan forskyve åpningstid etter drøftinger i samarbeidsutvalget. ∗
  • Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å hjelpe familien ved for eksempel sykdom eller hendelser som ikke kan planlegges, og skal ikke ha varighet ut over noen dager.

 


Kontaktopplysninger

Back to top