Hvem får skyss ved farlig skolevei?

Ved særlig farlig skolevei gjelder fri skoleskyss disse strekningene og periodene

NB: Vinterskyss gjelder i perioden 15. november til 28. februar

Skole Strekning Vedtak
Davanger skole Davanger øst - Davanger skole Helårsskyss 1. trinn
Vinterskyss 2.- 7. trinn
Erdal barneskole Strømsnes – Olaviken Helårsskyss 1.- 7. trinn
Erdal ungdomsskole Strømsnes - Olaviken
Haugland, Fagerdalen - ERUS
Helårsskyss
Vinter, enkeltvedtak
Fauskanger barne- og ungdomsskule Eikevågkrysset – Fauskanger skule
Tunnelen - Fauskanger skule
Heilårsskyss
Heilårsskyss
Florvåg skole Florvågøy - Florvåg skole

Storevardsbrekka - Florvåg skole
Helårsskyss 1.- 2. trinn
Vinterskyss 3.- 7. trinn
Vinterskyss 1. trinn
Follese skole Follese vest – Follese skole Helårsskyss
Hanøy skole Kollevåghøyden – Hanøy skole
Ramsøy – Hanøy skole
Ramsøybroen - Hanøykaikrysset
Helårsskyss
Helårsskyss
Vinterskyss
Haugland skole Kråvik – Haugland skole Helårsskyss
Hetlevik skole Hetlevik øst – Hetlevik skole Helårsskyss
Hop skole Furuly – Skogliheimen
Solvik – Florida, Ask
Helårsskyss
Helårsskyss
Kleppe skole Lavik – Kleppe skole Vinterskyss
Kleppestø barneskole Ingen --
Kleppestø ungdomsskole Storevardsbrekka og Rindane over Bergheim - Kleppestø US
Lyngneset - Kleppestø US
Vinterskyss
Vinterskyss
Ravnanger ungdomsskole Tveit – Ravnanger
Davanger - Ravnanger
Helårsskyss
Helårsskyss
Strusshamn skole Marikoven – Strusshamn
Krokåsdalen - Strusshamn
Helårsskyss
Vinterskyss
Træet skule Heggernes – Træet skule
Kjerrgardsåsen – Træet skule
Eikevågen – Træet skule
Fromreide - Træet skule
Berland - Træet skule
Heilårsskyss
Heilårsskyss
Heilårsskyss
Heilårsskyss
Vinterskyss
Tveit skole Ingen --

Regelverk for skoleskyss

Elever har rett til gratis skoleskyss etter bestemte kriterier.


Avstand

  • elever på 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen
  • elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever i videregående som bor mer enn 6 km fra skolen

Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom

  • elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss

Andre grunnlag

Skolen fatter vedtak om skyss på grunn av farlig skolevei etter dialog med fagavdeling og andre faginstanser. Rett til skoleskyss er en individuell rett. Søknad sendes til skolen. Avgjørelsen om en elev har rett til skyss er derfor et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.


SFO

Retten til skoleskyss gjelder bare mellom hjemmet og skolen. Barn i skolefritidsordningen (SFO) har etter opplæringslova § 13-7 ikke rett til særskilt skyss.


Elevens bosted

Folkeregistrert adresse

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.

Delt bosted

Ved delt bosted har eleven rett til gratis skoleskyss fra begge foreldrene til og fra skolen når vilkårene for gratis skoleskyss er til stede. Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Et barn med "vanlig" samværsavtale etter barneloven har ikke delt bosted. Dokumentasjon på delt bosted må fremlegges for skolen.


Lover og nettressurser


Kontaktopplysninger