Formål

  • For å plante utenlandske treslag må du søke om godkjenning først.
  • Det er Fylkesmannen i Hordaland som fatter vedtak.
  • Søknaden behandles etter Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruk.

Hvordan skal du søke?

  • Søknad om utsetting skal skrives på fastsatt skjema senest to måneder før utsettingen er ment å finne sted.
  • Søknaden sendes til Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelingen.

Mer informasjon


Kontakt avdelingen